Poďakovanie rade rodičov

Čítanie v anglickom jazyku „Čítanie je pre myseľ tým, čím cvičenie pre telo.“ (Joseph Addison) Čítanie nám otvára obzory poznania, rozvíja fantáziu, učí kriticky myslieť, cibrí náš intelekt aj vkus. Z jazykového hľadiska rozširuje našu slovnú zásobu, zlepšuje pravopis, pomáha Čítať viac

Detský výtvarný Vranov

Mladí výtvarníci  Mladí výtvarníci sa ešte raz stretli na konci školského roka. V Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove n. T. sa konala vernisáž súťaže Detský výtvarný Vranov. Okrem MŠ, CVČ, ZUŠ a špeciálnych škôl sa do súťaže zapojilo aj deväť Čítať viac

Úspešné Bratislavské finále

Supertrieda Náročný piatok 21. júna prežilo 46 detí spolu s pedagógmi na celoslovenskom finále súťaže Supertrieda v Dome kultúry Bratislava-Vajnory. Po maratóne 20 hudobno-dramatických vystúpení na tému V zdravom tele zdravý duch alebo Milan Rastislav Štefánik bol dôvod na radosť: žiaci III. A so Čítať viac

Trojnásobná radosť

Šaliansky Maťko Tri reprezentantky ZŠ Juh vyrazili v prešovskom krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko v stredu 27. februára do boja proti svojim súperkám a súperom – každá ich mala vo svojej kategórii jedenásť.  Prednes slovenskej povesti zaujal odborné poroty natoľko, že naše dievčatá Čítať viac

Zlato pre chlapcov

Stolný tenis V stredu 27.02.2019 sa v priestoroch ZŠ Spišská Stará Ves uskutočnilo Krajské kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnilo 11 družstiev z celého Prešovského kraja. Tímy boli na základe nasadenia z ročníka 2017/2018 rozdelené do základných skupín Čítať viac

Ovce

Prednáška Ako nestratiť dieťa vo svete internetu bola téma prednášky, ktorá sa uskutočnila na našej škole dňa 26.2.2019. Táto téma spadajúca do projektu ovce.sk bola smerovaná na žiakov 4. ročníkov. O nové a zaujímavé informácie, týkajúce sa napr. nežiadúceho vplyvu Čítať viac

Zdravá strava

Správna výživa v detstve je predpokladom zdravia v budúcnosti Dňa 25.2.2019 sa žiaci 7.A a 7.B zúčastnili prednášky o zdravom stravovaní, histórii, základných zásadách zdravej výživy a pozitívnych vplyvoch výživy na zdravie človeka. Lektorkou bola Mgr. Martina Jurčová, ktorej ďakujeme za Čítať viac