Domov

Základná škola Juh Vranov nad Topľou

Jamping a aerobik

Skákanie a  výskanie dovolené

Pohyb pôsobí na vývoj a vývoj pôsobí na pohyb. Znie to ako jednoduché perpetum mobile.  A tak sme to  v stredu 11.3.2015 skúsili. Podarilo sa. V priestoroch veľkej telocvične sa  pre šiestakov  našej školy uskutočnil v rytme hudby jamping a aerobik

Čítať celý článok...

 

eTwinning

Program eTwinning

Žiaci v škole denne spoznávajú nové veci, nadobúdajú nové vedomosti. Ani s učiteľmi to nie je inak. Neustále sa zdokonaľujú, vzdelávajú a skúšajú posúvať svoje hranice. Učiteľky z našej školy Mgr. J. Mušinková a Mgr. L. Kaminská sa zapojili do programu eTwinning.

Čítať celý článok...

 

Infornmačný buletin

e-testovanie

Vážení rodičia deviataka, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o významnej udalosti v škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Testovanie 9 online je moderná, bezpečná, objektívna a efektívna forma merania vedomostí, ktorú bežne využívajú školy vo vyspelých krajinách Európskej únie.

Čítať celý článok...

 

Chemici na exkurzii

BUKÓZA HOLDING, a.s.

V súlade s plánom činnosti kabinetu chémie sa dňa 13.11.2014  štrnásť učiteľov vranovských a obvodových škôl zúčastnilo exkurzie v spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a. s.

Čítať celý článok...

 

Imatrikulácia

24.október

Už tradične v našom školskom klube vstupujú naši prváčikovia do ŠKD. A dnes nastal deň D, kde deti boli pasovaní za právoplatných členov klubu. Prišli k nám Spievanka a Zahrajko

Čítať celý článok...

 

Školský rok 2014/2015

Slávnostné otvorenie

školského roka 2014/2015 sme ovorili na školskom dvore. Privítali sme naších nových prváčikov a zároveň aj žiakov našej školy. Pozdraviť naších žiakov prišiel aj primátor mesta a poprial, aby sa im v škole darilo počas celého roka.

Čítať celý článok...

 

Slávnostné otvorenie

 Školský rok 2014/2015

Milí žiaci, vážení rodičia,

   sladký čas prázdnin sa končí a istotne pomýšľate na školské dni. Tešíme sa na stretnutie s Vami 2. septembra 2014 na slávnostnom otvorení školského roku 2014/15, ktoré sa uskutoční o 8. 00 hod. na školskom dvore ZŠ Juh. V prípade nepriaznivého počasia sa so svojimi učiteľmi a vychovávateľkami stretnete v telocvični.

Čítať celý článok...

 

Školský rok 2014/2015

Informácie o ŠKD

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na našej škole výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania.

Čítať celý článok...

 

Školský rok 2013/14

Mediálna výchova

Časopisy 8.B

Bláznivé tváre .........                     Poškoláci .............. 

                           Písmeno ... .............                    Školské očko ......... 

Čítať celý článok...

 

Zápis do 1.roč.

 

Elektronická prihláška k zápisu do 1. ročníka

Dokumenty k zápisu stiahni tu......

ZŠ Juh