Domov

Základná škola Juh Vranov nad Topľou

Chemici na exkurzii

BUKÓZA HOLDING, a.s.

V súlade s plánom činnosti kabinetu chémie sa dňa 13.11.2014  štrnásť učiteľov vranovských a obvodových škôl zúčastnilo exkurzie v spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a. s.

Čítať celý článok...

 

Imatrikulácia

24.október

Už tradične v našom školskom klube vstupujú naši prváčikovia do ŠKD. A dnes nastal deň D, kde deti boli pasovaní za právoplatných členov klubu. Prišli k nám Spievanka a Zahrajko

Čítať celý článok...

 

Školský rok 2014/2015

Slávnostné otvorenie

školského roka 2014/2015 sme ovorili na školskom dvore. Privítali sme naších nových prváčikov a zároveň aj žiakov našej školy. Pozdraviť naších žiakov prišiel aj primátor mesta a poprial, aby sa im v škole darilo počas celého roka.

Čítať celý článok...

 

Slávnostné otvorenie

 Školský rok 2014/2015

Milí žiaci, vážení rodičia,

   sladký čas prázdnin sa končí a istotne pomýšľate na školské dni. Tešíme sa na stretnutie s Vami 2. septembra 2014 na slávnostnom otvorení školského roku 2014/15, ktoré sa uskutoční o 8. 00 hod. na školskom dvore ZŠ Juh. V prípade nepriaznivého počasia sa so svojimi učiteľmi a vychovávateľkami stretnete v telocvični.

Čítať celý článok...

 

Školský rok 2014/2015

Informácie o ŠKD

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na našej škole výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania.

Čítať celý článok...

 

Školský rok 2013/14

Mediálna výchova

Časopisy 8.B

Bláznivé tváre .........                     Poškoláci .............. 

                           Písmeno ... .............                    Školské očko ......... 

Čítať celý článok...

 

Chemici na kraji

Chemická olympiáda

Naši chemici si na kraji podávajú štafetový kolík – hodnotenie krajského kola predmetových súťaží  na OÚ v Prešove.50. ročník chemickej olympiády bol pre žiakov našej školy znova úspešný. Juraj Krišta, žiak 9.a triedy sa v krajskom kole umiestnil na 3.mieste

Čítať celý článok...

 

Polícia medzi deťmi

23.jún 2014

Dnes popoludní k nám zavítali policajti, ktorí nám porozprávali o bezpečnosti na cestách počas leta. Dozvedeli sme sa ako sa majú správať v cestnej premávke. Ukázali nám čo sa nahádza v policajnom aute.

Čítať celý článok...

 

SUPERTRIEDA 2014

ôsmaci tretí na Slovensku!

Štrnásťhodinový maratón vystúpení 33 najlepších tried z celého Slovenska bol vyvrcholením súťaže Supertrieda, ktorej sa žiaci našej školy zúčastnili už po šiestykrát. 

Čítať celý článok...

 

Zápis do 1.roč.

 

Elektronická prihláška k zápisu do 1. ročníka

Dokumenty k zápisu stiahni tu......

ZŠ Juh