Domov

Základná škola Juh Vranov nad Topľou

Mikuláš nás opäť podporil.

Vybíjaná

Tak ako minulý rok, i tento rok mal svoje pokračovanie Mikulášsky turnaj vo vybíjanej žiakov 3. a 4. ročníka našej školy. Samozrejme na ňom nemohol chýbať ani Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. 

Čítať celý článok...

 

Programovanie

Deň s MINECRAFTom

V piatok 7.12.  prežilo 31 žiakov z 5., 6. a 7. ročníka špeciálny deň, ktorým ich sprevádzal Matej Hakoš. Kto to je a aký to bol deň?

Matej odpovedá:„Som bývalý študent ZŠ Juh. Aktuálne študujem v Prešove na SPŠE, odbor IST.

Čítať celý článok...

 

Exkurzia Dukla

Vojenské historické múzeum vo Svidníku

Dňa 4. 12. 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku a návštevy na Dukle, s cieľom sprostredkovania informácií majúcich bezprostredný dosah k našim dejinám v období prvej a druhej svetovej vojny.

Čítať celý článok...

 

Pozvánka

Vianočná akadémia

pozvánka

Čítať celý článok...

 

LOMIHLAV - Košice

30.november

V piatok 30.11.2018 sa ôsmi žiaci našej školy Erik Olach, Richard Harakaľ, Sara Titková, Vladimír Boguský, Karin Hudíková, Tomáš Demčák, Adam Grigeľ a Samuel Timko zúčastnili matematickej súťaže LOMIHLAV v Košiciach.

Čítať celý článok...

 

ÚSPEŠNÝ STRIEBORNÝ LUKÁŠ

Olympiáda SJaL

V stredu 28. novembra t. r. sa víťazi školských kôl olympiády zo slovenského jazyka a literatúry stretli v súboji o prvenstvo a postup do krajského kola v Centre voľného času vo Vranove n. T. Tri disciplíny

Čítať celý článok...

 

Mendeliáda

1.ročník

Mária Curie Sklodovská: „Chémie sa netreba báť, je potrené jej iba porozumieť“.

Na našej škole, ZŠ, Juh 1054, vo Vranove n.T. , sa 27.  11. 2017 uskutočnil prvý ročník obvodného kola chemickej olympiády, Mendeliáda. Podujatie zorganizoval kabinet chémie v spolupráci s firmou BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce.

Čítať celý článok...

 

KOMIKSIÁDA

Komiksom k čítaniu 

V rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI Hornozemplínska knižnica vo Vranove n.T. a Prešovský samosprávny kraj 16.11.2018 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n.T. 

Čítať celý článok...

 

Florball SK ligy

Floorball

Dňa 14.11.2018 sa naši chlapci a dievčatá  zúčastnili okresného turnaja florball SK ligy v Prešovskom kraji, ktorý sa konal na ZŠ Lúčna. V štyroch odohratých zápasoch, trikrát zvíťazili 

Čítať celý článok...

 

Zápis do 1.roč.

 

Elektronická prihláška k zápisu do 1. ročníka

Dokumenty k zápisu stiahni tu......

ZŠ Juh