Domov

Imatrikulácia

Deň klubkáčov

Deň 17. Október bol pre deti  v školskom klube výnimočný. Tento deň bol plný smiechu, zábavy a skúšky odvahy pre našich klubárov  prvákov. P. vychovávateľky si pre ne prichystali pestrý program plný radosti, 

ale aj zdolávania niekoľkých úloh pri športových súťažiach. Klubári si zatancovali na veselé piesne s našou vychovávateľkou Lenkou, vyskúšali  si skok cez prekážky, beh, ochutnali šľahačku a nechýbala ani diskotéka. Každý žiak zo školského klubu detí si odniesol odmenu v podobe medaily , diplomu, veselých zážitkov  a samozrejme aj sladkostí.  

- T. Semanová .

 

Share

Posledná úprava (Piatok, 19 Október 2018 07:04)