Domov

Pozvánky

Pozvánka

Rada školy

Pri Základnej škole, Juh 1054, Vranov nad Topľou

 

Pozvánka

Posledná úprava (Utorok, 11 Október 2016 20:05)

Čítať celý článok...

 

Výročná správa

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Juh 1054,

Vranov nad Topľou v roku 2014

Posledná úprava (Piatok, 17 Apríl 2015 07:25)

Čítať celý článok...

 

Zápisnica

 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia RŠ pri ZŠ, Juh 1054,  Vranov nad Topľou konaného dňa 22. marca 2016

Posledná úprava (Utorok, 29 Marec 2016 19:19)

Čítať celý článok...

 

Pozvánka

Pozvánka

Rada školy

Pri Základnej škole, Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou

           

            Pozývame vás na verejné zasadnutie Rady školy pri Základnej škole, Juh 1054, vo Vranove nad Topľou, ktoré sa uskutoční

     dňa 9. apríla 2015 (t. j. štvrtok) o 16.30 hod. v salóniku ZŠ.

Posledná úprava (Piatok, 17 Apríl 2015 07:27)

Čítať celý článok...

 

PLán zasadnutí RŠ 2014

Plán zasadnutí

  V súvislosti s organizáciou školského roka a výchovno-vzdelávacej práce v Základnej škole, Juh 1054 vo Vranove n. T. sa uskutočnia v kalendárnom roku 2015 tri zasadnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.      

Posledná úprava (Piatok, 17 Apríl 2015 07:28)

Čítať celý článok...