Domov Učitelia -aktivity Deň učiteľov 26.3.2010

Deň učiteľov 26.3.2010

Sú práve ako sťahovavé vtáky
a presne ako padajúca hviezda.
Ujdeme z polí ako divé maky
a oni - vážni -s dlaňou plnou lásky
naveky v nás hniezdia.

"Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád.
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí."

 


28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa národov - Jana Amosa Komenského. Aj naši učitelia oslavovali tento významný deň v piatok popoludni dňa 26.marca 2010 v školskej jedálni ,kde žiaci 2.b vystúpili z kultúrnym program a zároveň obdarovali všetkých učiteľov krásnou gerberou na znak úcty a uznania.

Share