Domov Učitelia -aktivity Volejbalový turnaj- rodičia,učitelia,žiaci

Volejbalový turnaj- rodičia,učitelia,žiaci

Už tradične na sviatok deti MDD, rodičovská rada organizuje volejbalový turnaj medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi.A nebolo tomu inak ani v tomto šk.roku. Dňa 28.mája 2010 usporiadali volejbalový turnaj na športovom ihrisku. Zúčastnilo sa 7 družstiev, ktoré medzi sebou súperili. Rozdelení boli do dvoch skupín. Po urputných bojoch na 1.mieste skončili absolventi školy- bývalí žiaci školy, 2.miesto si vybojovali rodičia a na 3.mieste skončili učitelia.

 

 Predsedníčka rady školy všetkým srdečne poblahoželala. Víťazné družstvo získalo pohár. Každý hráč dostal „sladkú lízanku“ . Strávili sme spoločne príjemné popoludnie plné pohybu i zábavy. Všetkých nás hrial pocit, že sme si v dnešnej uponáhľanej dobe našli na seba čas a pohybom sme podporili svoje zdravie,

 

foto z podujatia..

Share