Domov SuperTrieda SuperTrieda 2011

4. B

Súťaž Supertrieda je na scéne súťaží vyhlasovaných MŠ SR už šiesty rok. Ponúka učiteľom základných i stredných škôl využiť zážitkové vyučovanie, formuje detskú osobnosťtvorivou prácou a rozvíjaním osobnosti, je prevenciou voči šikanovaniu, vylepšuje a upevňuje vzťahy v triede, pretože všetky deti spoločne bojujú a prežívajú úspech pri vytváraní vlastnej prezentácie.

Vo štvrtok 26. mája t.r. sa v spoločenskom dome Nivy v Bratislave zišli najlepšie triedne kolektívy slovenských škôl, ktoré postúpili z krajských súťaží, aby vo veľkom finále bojovali o víťazstvá v jednotlivých vekových kategóriách i celkový titul Supertrieda na rok 2011. Už piatykrát sa tohto výnimočného podujatia (je to modelový projekt na vyučovanie umeleckej výchovy v EÚ) zúčastnili žiaci zo Základnej školy Juh vo Vranove a už po štvrtýkrát priviezli domov "medailu" - tentoraz striebornú. Žiaci IV. B po víťazstve v prešovskom krajskom kole zaujali svojím hudobno-dramatickým dielkom s názvom Je to v nás odbornú porotu aj v Bratislave natoľko, že boli vo svojej kategórii ocenení krásnym celoslovenským

druhým miestom. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

Share