Domov Rada školy Členovia

Členovia

Rada školy  zloženie:

predseda -        PaedDr. Jana Radová

podpredseda -   Andrea Ihnátová
členovia:
                           Ing. Martin Demčák
                           Mgr. Zuzana Demčáková
                           Ing. Katarína Gumanová
                           Štefan Haňov
                           Jana Hrabková
                           Mgr. Ján Krišanda
                           Ing. Martin Strmeň
                           Ing. Igor Šesták
                           Ing. Peter Štefanko

Share