Domov Archív

Hviezdoslavov Kubín

Prednes poézie a prózy

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Súťaž vo všetkých jej kolách výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov

 v oblasti umeleckého slova. Školské kolo sa konalo 6 .marca 2013 v školskej knižnici.Mladí recitátori si spolu s porotou spríjemnili stredajšie popoludnie estetickým zážitkom z interpretácie textov. Umelecký prednes hodnotila porota v zložení : p.uč. Šamová, p.uč. Breciková, p.uč. Gumanová a p.uč.Mušinková.  Naši talentovaní recitátori nás budú reprezentovať na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. 

Umiestnenie :

POÉZA

  1. Daniela Valčová - 2.a
  2. Juraj Pavolkko -   3.b
  3. Šimon Breznoščák 1.b,   Lukáš Guman 3.b

 

PRÓZA

  1. Barbora Varmusová 3.b
  2. Júlia Kostúrová 3.a, Daniel Jevčák 4.a
  3. Monika Marcinová 2.a
Share