Domov Archív

Európsky deň jazykov

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

Z iniciatívy Rady Európy sa každoročne v septembri oslavuje Európsky deň jazykov.Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť štúdia cudzích jazykov a podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy.

Preto sme aj my v našej škole pripravili celý rad aktivít – hry, piesne, kvízy, kde si žiaci mohli overiť, že cudzí jazyk sa dá naučiť aj hravou formou.Niektorí žiaci si otestovali svoje vedomosti z anglického, nemeckého a ruského jazyka v súťaži „ Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“.

Ďalší mohli ukázať porozumenie rozprávky, ktorá bola striedavo v týchto troch cudzích jazykoch a následne vytvoriť poster s touto témou. Potešujúce je, že to  pre nich nebol problém.

Dúfajme, že aj ďalšie štúdium budú zvládať tak dobre ako tento deň

Share

Posledná úprava (Štvrtok, 03 Október 2013 08:41)