Domov Archív

Deň školských knižníc

28.10.2013

 

V pondelok 28.10.2013 sa naša škola opäť s nadšením a veľkou radosťou zapojila do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc s názvom Školské knižnice: Brána do života.

Cieľom súťaže bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. V tento deň naši žiaci spoznávali svet kníh a rozprávok cez mnohé aktivity a činnosti.

Ráno, skôr ako prešli naši najmenší školskou bránou, si ich mamky našli čas a prečítali im spoločne rozprávku „Dlhý, Široký a Bystrozraký.“ Napriek rannému čerstvému vzduchu, ich deti hltavo počúvali a na ich tvárach sa zračila radosť a hrdosť.

Potom už vo svojich triedach so zatajeným dychom čakali, čo sa bude v tento deň diať.

Prváci si v školskej knižnici vypočuli rozprávku, ktorú im prečítala pani učiteľka. Po prečítaní spoločne diskutovali o čom bola rozprávka, aké postavy v nej vystupovali, aké mali vlastnosti... Žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory, čo sa im páčilo a nepáčilo, aké mali pocity pri jej počúvaní , ako by mohli rozprávku zmeniť, prerozprávať, vymýšľali aj iný koniec rozprávky (niektoré odpovede boli ozaj veľmi vtipné). Následne svoje rozprávanie doplnili krásnymi ilustráciami a vyrobili aj milé záložky do svojich obľúbených kníh. Veľmi emotívnym zážitkom bolo pre prváčikov „pasovanie za čitateľov školskej knižnice“. Našou odmenou boli rozžiarené tváre a štrbavé úsmevy drobcov.

Ani žiaci druhých ročníkov sa nedali zahanbiť. Ráno, mamkami prečítanú rozprávku, naplno prežívali vo svojich triedach. Troch hrdinov z rozprávky vyrobili v skutočnej veľkosti ( za pomoci pani učiteliek). Očká im žiarili, keď sa pod ich rukami „prebúdzali“ Dlhý, Široký aj Bystrozraký. Vystrihovali, lepili, maľovali a nakoniec postavy obliekli do ozajstných šiat. A tak po chvíli stáli pred nimi hlavné postavy príbehu. Ostalo už len ich oživiť.

A tak po vzore Jána Amosa Komenského, sme vniesli hru do edukatívneho procesu ako prostriedok osvieženia a spríjemnenia školskej práce.

Dramatizácia príbehu umožnila deťom naozaj prežiť túto rozprávku.  A tak v duchu upraveného citátu J. Á. Komenského, budú tieto deti chápať potrebu úcty a vzájomnej pomoci po celý svoj život.         

 „ Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.

Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.

Dovoľ mi  vyskúšať si to na vlastnej koži – a ja to budem ovládať...

Dovoľ mi, aby som to prežil – a ja to budem cítiť a chápať po celý svoj  život.“

(Felix, 1996)     

Teraz už naši rozprávkoví hrdinovia vítajú žiačikov v školskej knižnici. 

Tretiaci sa v tento deň venovali vytváraniu pojmovej mapy z vystrihnutých písmen alebo slov, ktorá  mala deťom priblížiť „ narodenie knihy“, akí dôležití sú všetci, ktorí stoja za jej zrodom. Nezabudli sme žiakom pripomenúť, že kniha sa „rodí“ všade, na celom svete. Aby sme podporili u žiakov multikultúrne cítenie, pozvali sme si do školy tetu Janku, ktorá je z Vietnamu. Čítala deťom príbehy z rôznych kútov sveta, porozprávala im aké knihy čítavala, keď bola malá... Za odmenu ich naučila vietnamskú básničku, pri ktorej sa mnohí tretiaci poriadne zapotili ( aj pani učiteľky). 

Starší štvrtáci sa venovali tvorbe „knižnej brány“ s názvom Desať rokov s knihou. Pripravili si prehliadku detských kníh, ktoré čítali  od najútlejšieho veku. Celá trieda bola posiata gumovými knižkami, leporelami, encyklopédiami, obrázkovými slovníkmi, knihami o zvieratkách, ale aj vzácnymi knihami, ku ktorým mali deti nejaký citový vzťah. Ilustrovali obaly kníh a lepili ich na bránu. Tie teraz zdobia dvere do ich triedy. 

Keďže úlohou knihy je okrem iného aj pohladiť dušu, v tomto duchu sa niesli aktivity piatych ročníkov. Žiaci so zatajeným dychom čítali vybrané príbehy z knihy „Slepačia polievka pre dušu“a v ich očiach sa zaleskla aj slzička dojatia. V triede príbehy prerozprávali a výber najlepších rozprávačov pred spolužiakmi a kamerou zavŕšil tento deň.

 Aj šiestaci si uvedomujú, že mnohé informácie a myšlienky z kníh používajú v bežnom živote. V tomto duchu sa niesli aj ich aktivity. A tak rozdelili svoje sily. Niektorí v tituloch školskej knižnice vyhľadávali citáty o knihe a vzácne myšlienky múdrych ľudí. Tie potom prepísali na pripravené farebné listy. Iní vyrábali „bránu vzácnych myšlienok a citátov“ z kartónových škatúľ, ktorú vyzdobili pripravenými listami. Boli sme milo prekvapení záujmom a tvorivosťou aj takých žiakov, ktorí sa v bežnom vyučovacom procese veľmi neprejavujú. Konečné dielo bolo fascinujúce, potešilo oči a po prečítaní niektorých myšlienok otvorilo priestor aj na malé zamyslenie. 

So svojou úlohou sa výborne popasovali aj žiaci siedmych ročníkov. Vyskúšali si vytvoriť vlastnú triednu knižnicu – každý žiak si priniesol dve knihy, z výkresov vyrábali kartičky s abecedou a názvom literatúry (náučná, umelecká...) a zahrali sa na knihovníkov – čítali, ukladali, triedili. Následne študovali život významných slovenských spisovateľov, ktorí písali alebo ešte píšu príbehy zo života detí. A tak na nás zo stien „žmurká“ J. G. Tajovský, M. Kukučín, ale aj  G. Futová. 

V „pracovnom tichu“ sa chodbami školy niesol zvučný hlas Ľudovíta Štúra, ktorý prednášal reč na Uhorskom sneme. Mnohým ôsmakom zaihral úsmev na tvári pri pohľade na spolužiaka oblečeného v dobovom kostýme, ako s oduševnením imituje Štúra. Bolo to spestrením ich práce pri výrobe projektov o Štúrovcoch, ktoré ožívali pod ich rukami. Výsledné práce o S. Chalupkovi, J. Kráľovi, A. Sládkovičovi, J. Bottovi či Ľ. Štúrovi by nám závideli aj oni sami.                        

 Deviataci skladali spisovateľské puzzle a po zistení, ktorý pán spisovateľ sa na obrázku objavil, museli pomocou rôznych literárnych príručiek zistiť čo najviac informácií o jeho živote a tvorbe. Nájdené informácie si následne navzájom porovnávali a dopĺňali. Výsledky ich práce zdobia steny našej knižnice. 

     Nádherný pohľad sa naskytol žiakom, učiteľom i rodičom prichádzajúcim do školy v popoludňajších hodinách. Žasli nad originalitou, tvorivosťou a nad objavenými schopnosťami svojich detí, o ktorých mnohí z nich doposiaľ ani netušili. Diela našich žiakov v plnej kráse vynikli na výstavke, ktorú sme pripravili.                                  Vďaka zaujímavým aktivitám deťom i nám ubehol deň ako voda. Mnohým z nás bolo ľúto, že sa opäť musíme „bránou“, ktorou sme vošli do rozprávok vrátiť späť do reálneho sveta.

Fotogaléria na FB - 1.časť

             Fotogaléria na FB - 2.časť aj klikom na obrázok

 

Práca s multikultúrnou literatúrou - fotogaléria na FB

Share

Posledná úprava (Štvrtok, 07 November 2013 10:47)