Domov Profil verejného obstarávateľa Informácia o zadávaní zákazky

Informácia o zadávaní zákazky

 

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby

/§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov:  FORMTEXT FFFFFFFF00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Základná škola JUH 1054 Vranov nad Topľou

Poštová adresa:

Sídlisko juh 1054

Mesto/obec:

Vranov nad Topľou

PSČ:

093 36 

IČO:

37873369

Kontaktná osoba:

Mgr. Zlatica Halajová

E-mail:  FORMTEXT FFFFFFFF00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

skola @zsjuhvv.edu.sk

Telefón:

057-4464872

 

 

  1. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Predmet obstarávania                    (názov pridelený zákazke)

Čistenie odpadových potrubí na ZŠ JUH 1054 Vranov nad Topľou

Predpokladaná hodnota zákazky:

4000,00 € bez DPH

 

 

  1. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Doplňujúce informácie                         (ak je to potrebné):

 

Postup pri zadávaní zákazky

- prieskum trhu

Plánovaný dátum zadávania zákazky:

21.7.2014

Dátum uverejnenia tejto informácie:

17.6.2014

Share