Domov Rada školy Pozvánka

Pozvánka

Rada školy

Pri Základnej škole, Juh 1054, Vranov nad Topľou

 

Pozvánka

 

     Pozývame vás na verejné zasadnutie Rady školy pri Základnej škole, Juh 1054, Vranov nad Topľou, ktoré sa uskutoční

 

Dňa 13. októbra 2016 (t.j. štvrtok) o 16,00 hod.

v salóniku ZŠ.

 

 

Program:

 

1. Informácia o organizačnom, personálnom a materiálno – technickom zabezpečení školy v školskom roku 2016/2017

2. Informácia o pláne práce školy v školskom roku 2016/2017

3. Vyjadrenie k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2019/2016

4. Informácia o využívaní priestorov školy

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Záver                         

 

                                                                                          Radek Zolota

 

                                                                                          predseda RŠ

Share