Domov Archív

Noc výskumníkov

Dobrodružný svet vedy a techniky

Deviaty ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov sa uskutočnil 25.septembra 2015 v piatich mestách na Slovensku a siedmaci  našej školy sa ho zúčastnili v Košiciach. Festival sa tento rok niesol v duchu motta „Veda je budúcnosť“

 

 a o vzrušujúce témy a ukážky vedeckých činností nebola núdza. Žiaci si mali možnosť otestovať svoje pohybové schopnosti, ako aj pamäť, pozornosť a reakčný čas. Bol im predstavený svet genetiky a chromozómových porúch a odhalené im boli tajomstvá nervového systému. Mohli zistiť ako to vyzerá vo vnútri srdca, čo sú polyméry a ako pomáhajú liečiť cukrovku. Prešli cestou do minulosti, na ktorej spoznávali život v praveku. Pomocou ďalekohľadov pozorovali slnečnú fotosféru a chromosféru, získali informácie o kozmickom počasí. Súčasťou podujatia boli aj ukážky robotov a zaujímavé exponáty  z lega , pozemný 3D laserový skener alebo auto na vodíkový pohon. Cieľom podujatia bolo zvýšiť motiváciu a záujem žiakov o vedu a techniku.

   

Share

Posledná úprava (Pondelok, 28 September 2015 09:02)