Domov Archív

Medzinárodný deň školských knižníc

26.október

Dňa 26. októbra si pripomíname v poradí  už 11. ročník Medzinárodného dňa školských knižníc.   Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a pripomína sa od roku 1999.

 Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní nás detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok.Školy zorganizujú podujatia a zábavnou formou tak podporujú vzťah žiakov ku knihe, školskej knižnici a čítaniu. Celý projekt sa uskutočňuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera. Tohoročná téma je: Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania.

                   Aj naša škola sa pravidelne zapája do tejto akcie prostredníctvom rôznych čitateľských a pisateľských aktivít, ktoré sa vyhodnocujú a porovnávajú s ostatnými školami. Škola s najzaujímavejšími aktivitami získava knižné publikácie a finančnú výhru v hodnote 150 eur na nákup kníh podľa vlastného výberu do svojej školskej knižnice.Naši učitelia si pre žiakov v tento deň pripravili  rôzne zaujímavé aktivity zamerané na prácu s knihou, časopisom a  školskou knižnicou. Každý ročník pracoval na inej aktivite, ktorá sa v závere dňa vyhodnotila.                                                    

Prváci a druháci si preverili svoje vedomosti v literárnom kvíze Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali a zároveň zhotovili záložky do kníh pre našu družobnú školu v Česku. 

Tretiaci pracovali s detským časopisom a vytvorili rôzne krížovky, osemsmerovky, zábavné hry a hádanky.

Štvrtáci vytvorili svoj vlastný poster zo života triedy.                                                         

Piataci sa zamerali na tvorbu receptu na základe prečítaného textu.                            

Šieste ročníky vytvorili zo skupiny obrázkov maľované čítanie.                             

Siedmaci sa popasovali s tvorbou vedomostného kvízu Milionár s použitím encyklopédie.  

Ôsmaci zas spoznali čaro citátov a deviate ročníky čakala tvorba školského časopisu.

Počas dňa vzniklo veľa tvorivých nápadov, kopec zážitkov, príjemná  spolupráca a pekné dopoludnie s knihou.

Viac fotiek na FB

Share

Posledná úprava (Pondelok, 26 Október 2015 20:08)