Domov Archív

Využívanie IKT

Tabletové vyučovanie

V posledných rokoch deti veľmi radi využívajú svoj voľný čas na hranie sa s mobilmi a tabletmi. Je dávno známe, že tento spôsob využívania voľného času ich zdraviu veľmi neprospieva. Ak sa však nové technológie využívajú v rozumnej miere a pod vedením pedagógov,

 v tom prípade nadobúdajú úplne nový rozmer.

Dňa 27. októbra sa žiaci piateho ročníka učili anglický jazyk v tabletovej učebni. Netradičnú hodinu sme ukončili súťažným kvízom. Počas tejto hodiny mali pedagógovia možnosť monitorovať činnosť žiakov a zároveň zdieľať obrazovku konkrétneho žiaka, aby mohli poukázať na chyby v cvičeniach.

Všetci zúčastnení boli veľmi snaživí, za čo si zaslúžia veľkú pochvalu. V závere vyplnili všetci žiaci elektronickú anketu, prostredníctvom ktorej sme zistili, že takáto forma vyučovania sa im veľmi páčila. 

Mgr. A.Kovaľová

Share

Posledná úprava (Utorok, 16 Február 2016 13:42)