Domov Novinky o škole Testovanie 5

Testovanie 5

Oznam !

Riaditeľka Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou, v súlade

so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

§150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa:

22.11.2017- z dôvodu Testovania 5

(okrem testovaných žiakov 5. ročníka)

Školský klub detí bude v prevádzke od 8,00 do 15,30 hod.

Share