Domov Profil verejného obstarávateľa Informácia o zadávaní zákazky 18.11.2015

Informácia o zadávaní zákazky 18.11.2015

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby

/§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov:

Základná škola Juh

Poštová adresa:

Juh 1054

Mesto/obec:

Vranov nad Topľou

PSČ:

093 36 

IČO:

37873369

Kontaktná osoba:

Mgr. Zlatica Halajová

E-mail:

skola @zsjuhvv.edu.sk

Telefón:

057-4464872

 

  1. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Predmet obstarávania                    (názov pridelený zákazke)

Krytý prístrešok pre mantinely (opakovaná)

Predpokladaná hodnota zákazky:

8 500,00 € bez DPH

 

 INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Doplňujúce informácie                         (ak je to potrebné):

 

Postup pri zadávaní zákazky

- prieskum trhu

Plánovaný dátum zadávania zákazky:

24.11.2015

Dátum uverejnenia tejto informácie:

18.11.2015

Share

Posledná úprava (Štvrtok, 26 November 2015 18:28)