Domov Archív

Geologické exkurzia

Návšteva múzea

Žiaci ôsmeho ročníka sa v novembri zúčastnili exkurzie do Východoslovenského múzea v Košiciach. Prezreli si prírodovednú časť múzea a vďaka odbornému výkladu lektora poznávali históriu Zeme, stavbu zemského telesa, vznik hornín a minerálov, vznik života na Zemi. 

Geologická zbierka obsahuje vzorky hornín a minerálov z rôznych kútov sveta, kryštály rôznych tvarov a farieb. Exkurzia pokračovala poznávaním historického jadra mesta Košice, jeho významných budov a pamiatok.

 Foto

Ako zimujú 

Prednášku o spôsobe života živočíchov v zimnom období absolvovali žiaci piateho ročníka pod vedením zoológa RNDr. Petra Pjenčáka z Hanušovského prírodovedného múzea. Zároveň sa žiaci dozvedeli o význame prikrmovania vtákov v zimnom období, stavbe kŕmidla, vhodnej potrave pre vtáky. Niektoré živočíchy potrebujú pomoc človeka v zime, začo sa nám na jar odvďačia svojim spevom a pomocou v záhradách so škodlivým hmyzom.

Ing. M. Petíková

foto

Share

Posledná úprava (Utorok, 16 Február 2016 13:38)