Domov Učitelia Učitelia 2.stupeň

Učitelia 2.stupeň

Výchovný poradca:

PaedDr.Beáta Koľbíková                 

 

Triedni učitelia

5.a Mgr. Iveta Filičková

5.b Mgr. Lýdia Palenčíková

5.c PaedDr. Jana Radová  

 

6.a Ing. Mariana Petíková. 

6.b Mgr. Anna Šustová

6.c Mgr. Alena Sotáková

 

7.a Mgr. Dana Kitková

7.b Mgr. Jakub Sabol

7.c Paedr. Vladimír Jenčko

 

8.a Mgr. Juraj Keresteš

8.b  Mgr. Radoslav Uriga             

8 c  Mgr.Ľuboslav Soták   

 

9.a Mgr. Gabriela Borošová

9.b Ing.Mária Babjaková                

9.c RNDr. Marcela Fedorová

 

Netriedni učitelia:

Mgr. Jozef Vasilišín

Mgr. Matúš Demeter

Mgr. Alexandra Hrešková

 

Učitelia náboženskej výchovy:

Mgr.Viera Cudzišová,

ThDr. Mária Vansáčová Ph.D.,

Mgr. Anna Vysoká     

 

 

     

Share