Domov Učitelia Vychovávateľky

Vychovávateľky

1.oddelenie        - Jana Bednárová                            

vedúca školského klubu detí, admin webu

                               

2.oddelenie   -  Mgr. Lucia Bakajsová

                                   

3.oddelenie        Mgr. Jana Olejníková

                                         

4.oddelenie    -  Jana Haňová

                               

5.oddelenie      - Ivana Turčíková

                 

6.oddelenie   -  Nikola Verčimáková

                       

7.oddelenie  -   

                 Miroslava  Lukáčová

Share