Domov Profil verejného obstarávateľa Informácia o zadávaní zákazky 05.05.2016

Informácia o zadávaní zákazky 05.05.2016

 

 

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby

/§ 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

  

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov:

Základná škola Juh

Poštová adresa:

Juh 1054

Mesto/obec:

Vranov nad Topľou

PSČ:

093 36

IČO:

37873369

Kontaktná osoba:

Mgr. Zlatica Halajová

E-mail:

skola @zsjuhvv.edu.sk

Telefón:

057-4464872

 

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke)

Učebnice AJ

Predpokladaná hodnota zákazky:

2 500 € bez DPH

 

 

                                                            3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Doplňujúce informácie (ak je to potrebné):

 

 

 

 

Postup pri zadávaní zákazky

- prieskum trhu

Plánovaný dátum zadávania zákazky:

13.05.2016

Dátum uverejnenia tejto informácie:

05.05.2016

 

   
   
   
   

 

Share

Posledná úprava (Sobota, 07 Máj 2016 06:40)