Domov SuperTrieda SUPERTRIEDA 2016

PRVÉ A ŠTVRTÉ MIESTO NA SLOVENSKU!

Tohtoročné účinkovanie v celoštátnej súťaži Supertrieda zvládli žiaci ZŠ Juh opäť na výbornú. Dievčatá a chlapci zo IV. A sa rozhodli spevavou a vtipnou formou spracovať tému prvej pomoci ako inovovanú rozprávku o Červenej čiapočke. Vlka uštipla včela a Červená čiapočka napriek nebezpečenstvu 

podala vlkovi-alergikovi spolu s ostatnými "spoluhráčmi" odbornú pomoc. Neskôr zasa vlk pomohol babičke pri infarkte, ktorý jej vlastne spôsobil. Ale aby rozprávka neklamala, vzápätí ju zožral. Po zásahu horára však vlk skončil klasicky v studni vďaka zašitým kameňom v bruchu. Z príbehu teda vyplynulo, že pomoc treba poskytnúť každému a kedykoľvek, pokiaľ nastane núdza a ohrozenie života. Štvrtáci boli opäť skvelí, vtipní, hraví, precízni a presvedčiví. Dramatické úlohy už zvládajú takmer ako profesionáli. Zaslúžene vybojovali 1. miesto v celoslovenskom finále, ktoré sa tentoraz uskutočnilo v čilistovskom hoteli Kormorán v Šamoríne. Pobavili porotu, moderátora i divákov a zvládli skutočne celoročný nápor ácvikov a súťaží (samozrejme popri učení) obdivuhodne!

Druhou triedou, ktorá sa pripravovala na účinkovanie v 11. ročníku Supertriedy, boli siedmaci-športovci zo VII. C. Sami chceli vyskúšať, či dokážu popri školských povinnostiach, pravidelných tréningoch a účasti na športových turnajoch ešte nacvičiť hudobno-dramatické vystúpenie pre kritickú a náročnú porotu. Stalo sa a ich výnimočný prístup k nácvikom, stopercentné nasadenie v krajskom i celoslovenskom kole a navyše nevídaná chuť dokázať, že aj športovci môžu byť tvoriví a ich práca umelecky hodnotná, priniesli pre VII. C najskôr víťazstvo v krajskom kole a napokon 4. miesto v celoštátnom finále a Cenu za vrelý prejav a kolektívny výkon. Klobúk dolu, navyše ak deň pred náročným vystúpením získali bronzové medaily v trojkovom volejbale na Majstrovstvách Slovenska v Trenčíne! Ich supertriedový program o podaní prvej pomoci v telocvični bol rovnako vtipný, dynamický a originálny. Zaslúžia si obdiv a veľký rešpekt!
Obe triedy príkladne reprezentovali ZŠ Juh, mesto Vranov n. T. i náš okres a opakovane dokázali, že nielen talentom sa človek môže presadiť - veľakrát je oveľa silnejší a hlavne účinný duch kolektívnej spolupráce, nadšenie, elán a pracovitosť. Ďakujeme všetkým našim 33 zverencom a poďakovanie samozrejme patrí za finančnú podporu vedeniu školy, Rade rodičov pri ZŠ Juh 1054, PaedDr. S. Manduľákovej, za požičanie kostýmov manželom Jenčovcom z Vranova-Čemerného a MŠ Kukučínova vo Vranove,  za finančnú podporu aj "MUDr. Antónii Hrubovskej" a za trpezlivosť, ochotu, príjemné a bezpečné cestovanie J. Vancákovi z Hencoviec. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí nám držali palce.

(P. S. Za 9 rokov účasti ZŠ Juh v tejto jedinečnej súťaži bežných školských tried si nezvyčajné zážitky z nácvikov a vystúpení na skutočnom javisku pred verejnosťou odnieslo 154 južanských detí!)
Z. Demčáková, J. Radová

foto FB

foto Prešov

Share