Domov e-Časopis e-časopis 2015/2016

e-časopis 2015/2016

VZNIKLI ĎALŠIE TRIEDNE ČASOPISY

Do rodiny šikovných žiakov pribudli ďalší ôsmaci, ktorí na hodinách mediálnej výchovy vytvorili v skupinách určitú podobu triedneho časopisu podľa dohodnutého zamerania. Na školský web sme vybrali štyri graficky a obsahovo najvydarenejšie: z VIII. A časopisy s názvami Štýl, Medzi nami a Top 5,

 z VIII. C časopis Between guys. Žiaci VIII. B vyrobili v troch skupinách ručne svoj jediný originál, pričom za kreativitu a precíznosť treba pochváliť V. Hardoňovú, D. Zubkovú, K. Fečkovičovú a S. Paleneka. Ponúkame teda tip na voľné prázdninové chvíle: začítajte sa do našich školských e-časopisov!

-ana- 

Between guys ..................................... 

Medzi nami     ....................................  

Štýl                   .................................  

Top 5                ..................................  

 

 

Share