Domov Výchovný poradca

Výchovný poradca

Výchovný poradca :                  PaedDr. Beáta Koľbíková     
 kontakt:                                       Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Konzultačné hodiny: utorok 13,30 - 14,30 hod.


Úlohy a poslanie VP:
VP plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,
sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti,
poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách.
Dôležité informácie:

Informácie o stredných školách /zoznamy SŠ, kritériá prijímania na SŠ.../ možno nájsť na
www.svsba.sk
www.svsmi.sk
www.strednaskola.sk
Spolupráca s Pedagogicko - psychologickou poradňou vo Vranove nad Toľou na Bernolákovej ulici /pomoc pri vývinových poruchách učenia, správania, psychologické vyšetrenie za účelom posúdenia školskej pripravenosti detí .../

Share

Posledná úprava (Štvrtok, 18 Január 2018 09:01)