Domov ERASMUS+ Logo projektu

Logo projektu

Logo

Spoločné logo projektu - bolo vytvorené na prvom výmennom pobyte s tým, že si žiaci oboch tímov vopred pripravili svoje návrhy a najvhodnejší návrh zvolili po spoločnej diskusii v rámci výmenného pobytu. Najviac vystihoval a najvhodnejší bol návrh loga žiačky našej školy zo ZŠ Vranov nad Topľou, grafickú úpravu zrealizoval žiak našej partnerskej školy. Po odsúhlasení konečnej podoby, logo využívame pri všetkých aktivitách a propagačných materiáloch.

 

Share