Domov ERASMUS+ Florbal

Florbal

Florbal

Florbal v súvislosti s cieľom projektu. Pestovať kladný vzťah žiakov k pohybovým aktivitám, zaradila naša škola túto  voľno časovú aktivitu. Keďže naša partnerská škola vyučuje našich žiakov základom florbalu, vytvorili sme záujmový útvar vo florbale. Žiaci, ktorí sa zúčastnili výmenných pobytov pomáhajú pri výučbe ostatných žiakov navštevujúcich tento krúžok jeden deň v týždni. Aktivita prebiehala už počas prvého roka partnerstva a prebieha i v druhom roku partnerstva.  

Plánujeme túto aktivitu zachovať i po skončení projektu.

(Tato aktivita nebola uvedená v projektovej žiadosti.)

 

 

  

 

 

 

  

Share

Posledná úprava (Sobota, 04 Marec 2017 07:25)