Domov ERASMUS+ TELEmost

TELEmost

Videokonferencia partnerských škôl

k projektovým témam - uskutočnila sa videokonferencia k projektovému dňu Zdravý životný štýl, ktorej sa zúčastnili zástupcovia žiakov jednotlivých tried, žiacky realizačný tím a pedagogický realizačný tím. Cieľom konferencie bolo priblížiť spôsob realizácie  projektového dňa  na oboch školách. Zhodnotili výstupy - výsledky - postery a zrealizovanú výstavu žiackych výstupov. Jednotliví zástupcovia tried informovali o priebehu konferencie triednych učiteľov a spolužiakov. Podobné videokonferencie sa plánujeme zrealizovať  počas každého roku partnerstva. 

Telemost fotogaléria

Share

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 09:34)