Domov Novinky o škole Riaditeľké voľno

Riaditeľké voľno

Riaditeľké voľno

  5.4.2017

Riaditeľka školy  oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka 

udeľuje na deň 5. apríl 2017 (streda) – Testovanie 9-2017, riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

V rámci riaditeľského voľna naša škola ponúka pre deti 1.stupňa školský klub detí od 7,00 - do 14,00 vrátane obeda.

 

Share