Domov Záujmová činnosť Krúžková činnosť

Krúžková činnosť

 

WWW

Názov

  

 
 

Angličtina hrou

   
 

Biológia pod lupou

   
 

Cvičenia z matematiky 1

   
 

Cvičenia z matematiky 2

   
 

Čo už viem

   
 

Džudo

   
 

Džudo - mini žiaci

   
 

Džudo - mladší žiaci

   
 

Džudo - prípravka

   
 

Džudo - starší žiaci

   
 

Fit klub

   
 

Florbal 1

   
 

Florbal 2

   
 

Hravá informatika

   
 

Indikátor

   
 

Katalyzátor

   
 

Loptové hry

   
 

Ľudový tanec

   
 

Matematika inak

   
 

Pestovateľský

   
 

Pohybové hry

   
 

Stolný tenis - mladší žiaci

   
 

Stolný tenis - starší žiaci

   
 

Strojopis

   
 

Športový

   
 

Talentárium

   
 

Tvorivé dielne

   
 

Volejbal - mladší žiaci

   
 

Volejbal - prípravka

   
 

Volejbal - staršie žiačky

   
 

Volejbalový

   
 

Vševedko

   
 

Zábavná škola

   
Share