Domov ERASMUS+ Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

PREZENTÁCIA PROJEKTU PRE VEREJNOSŤ

Partnerský projekt Erasmus+ pod názvom Buď fit, v ktorom spolupracujú  žiaci a pedagógovia ZŠ Juh 1054 Vranov n. T. a ZŠ Nádražní 615 v českej Bystřici n. P., sa v plnení svojich aktivít prehupol už do druhej polovice, a tak sa patrí, aby sa o jeho úspechoch i ďalších plánoch opäť dozvedela široká verejnosť. 

V tomto duchu otvorila svoje brány ZŠ Juh vo Vranove n. T. a rodičov i návštevníkov školy pozvala 25. apríla na Deň otvorených dverí  venovaný spomínanému projektu. Žiaci ponúkli záujemcom o informácie vo vestibule školy videoprezentáciu mapujúcu doterajší priebeh projektu – realizované výmenné pobyty žiakov naplnené športom, poznávacími výletmi, stretnutiami s primátormi zainteresovaných miest a novinármi, na televíznej obrazovke sa objavili spoločne pripravené elektronické vizitky žiakov-účastníkov partnerstva či kniha športu džuda a volejbalu, teda športov, ktoré v projekte zastupujú vranovskú školu.  Poster  plný fotografií zasa pripomínal spoločne strávené chvíle pri aktivitách venovaných výchove k zdravému životnému štýlu , ekológii aj na videokonferenciách, ktoré pomáhajú vzájomnej komunikácii. Napĺňajú sa tak hlavné zámery projektu – viesť žiakov k zdravej životospráve, kde nesmie chýbať fyzická námaha, úcta k prírode a jej aktívna ochrana ani spoločensky užitočne trávený voľný čas.

-ana-

 

Share

Posledná úprava (Nedeľa, 11 Február 2018 18:05)