Domov SuperTrieda SuperTrieda

PRVÁCI  I  PIATACI POSTÚPILI

V stredu 31. mája sa v krajskom kole Supertriedy v Michalovciach rozhodlo o tom, že predstavenie Kráľovná a pisár v podaní žiakov I. A aj program s názvom Klobúky myslenia ako prezentácia žiakov

V. A postupujú do celoslovenského finále tejto súťaže, ktoré sa uskutoční 22. júna t. r. v Bratislave.  Blahoželáme!

-ana-

 

Share