Domov

3.A

Tr.uč. PaedDr. Dana Gumanová 

Žiaci

 

Abd Elrazek Ahmed Amgad 
Bružeňák Maroš 
Doľacká Tamara
Durkošová Barbora 
Gešperová Soňa
Karas Matúš
Katinová Carolína 
Kotvas Róbert
Kozáková Martina
Mihalisko Martin
Mihálová Tamara
Palenčíková Zuzana
Sisák Jakub 
Smoliga Alex 
Sotáková Zuzana
Timkovičová Tatiana
Zolotová Katarína
Zolotová Zuzana
Žigová Albína
Share