Domov Podujatia Kyberšikana

Kyberšikana

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Beseda

Viete, ako rodič spozná, že dieťa sa stalo obeťou kyberšikanovania? To najzákladnejšie, čo si môže rodič všimnúť je, že jeho dieťa niečo trápi. Je to podobné, ako keby ho trápili problémy s deťmi v škole alebo v partii. Kyberšikanovanie môže byť pre dieťa výrazným stresorom, môže mu spôsobovať trápenie, úzkosť, depresívne emočné naladenie, strach, pocity bezmocnosti. V dôsledku trápenia sa môžu prejaviť psychosomatické príznaky ako bolesti brucha, hlavy, zmena apetítu, poruchy spánku.

                Takto by sme mohli pokračovať ďalej a zoširoka predstaviť problematiku kyberšikany. Kedže  kyberšikana je fenoménom súčasnej doby a týka sa hlavne mládeže, pozvali sme preto odborníkov, aby našim žiakom porozprávali o jej nástrahách a ako sa jej majú vyvarovať. Źiaci 5.a 6.ročníkov si vypočuli besedu od sociálnej pedagogičky  Mgr. Jany Lutášovej-Husťákovej z CPPPaP vo Vranove n/T. a  žiaci 4.ročníka výklad pani Jurčovej spojený s filmom „Ovce.sk“, kde sa dozvedeli, ako sa majú správať a ako postupovať pri používaní informačných a komunikačných technológií, ktoré majú za následok poškodzovanie obete.

                 Boli to veľmi zmysluplné a poučné besedy, ktoré splnili svoj účel a dúfajme teda, že si žiaci v súčasnej internetovej dobe budú viac uvedomovať správnosť svojich krokov pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami.

Mgr.A.Sotáková

Share