Domov Novinky o škole Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Ochranárik očami detí 2017

 

Dňa 1.12.2017 sa pri príležitosti "Národného dňa 112" konalo v priestoroch Hornozemplínskej knižnice v MsDK vyhodnotenie výtvarnej súťaže pod názvom "Ochranárik očami detí."

Cieľom súťaže bolo priblížiť žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami, tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112.Tejto výtvarnej súťaže sa zúčastnili aj žiačky II.A triedy - Natália Vnoučková a Lenka Pšeničňáková. Do ich kategórie bolo zaslaných najviac výtvarných prác, v počte 68.

Napriek veľkej konkurencii získala Lenka Pšeničňáková pekné 3.miesto. Obidvom žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a Lenke gratulujeme k peknému umiestneniu.

Mgr. Zuzana Demčáková

Share