Domov Novinky o škole Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Aj v tomto školskom roku sa žiaci v rámci osnov telesnej výchovy 3.roč. zúčastňujú plaveckého výcviku, ktorý prebieha od 12.3. do 23.3.2018 na bazéne ZŠ Bernolákova.

Žiaci v úvode absolvujú vstupné testy plaveckej zdatnosti a zoznamujú sa s vodným prostredím. Skúšajú rôzne spôsoby dýchania, ponárajú sa a lovia z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať strach. Učia sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí. Postupne si osvojujú splývavú polohu. Učia sa plavecký spôsob kraul, prsia a znak. Pri nácviku používajú plávacie dosky. Dôkladne si osvojujú prácu horných a dolných končatín. Učia sa efektívne dýchať pri plávaní. Učitelia neustále upozorňujú na chyby pri nácviku a snažia sa ich odstrániť. Veľmi dôležité je precvičovanie súhry pohybu končatín so správnym dýchaním. Výcvikom sa rozvíjajú vôľové vlastnosti žiakov, zvyšuje sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia Cieľom plaveckého výcviku je zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia.

V mesiaci október absolvovali plavecký výcvik aj žiaci 5.ročníka.

-jb-

Share