Domov Novinky o škole Svetový deň vody

Svetový deň vody

Otázky a odpovede

Milí žiaci, 

každoročne si pripomíname v marci Svetový deň vody, pretože voda je veľmi dôležitá pre prírodu a pre život. Preto sme pre vás pripravili budúci týždeň niekoľko úloh a aktivít, 

ktoré budete plniť na hodinách geografie, biológie a chémie. Zároveň máte možnosť zapojiť sa do súťaže, ktorá bude obsahovať 5 súťažných kôl. Každý deň (19.3. - 23.3.) zverejníme pre každý ročník jednu otázku, na ktorú budete musieť nájsť odpoveď. Otázky si budete môcť prečítať na svojom edupage v časti elearning a v škole na modrej tabuli vedľa spoločenskej miestno sti. Všetky odpovede si starostlivo zaznačte na papier a ak odpoviete na všetkých 5 otázok, odovzdajte svoje výsledky v pondelok 26. 3. 2018 do pripravenej modrej schránky. Nezabudnite uviesť svoje meno a triedu.

Čakajú na vás zaujímavé odmeny.

Share