Domov Novinky o škole Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Viktorine zvony

V priestoroch Domu kultúry v Šali sa dňa 23.3.2018 uskutočnil celoslovenský jubilejný 25.ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C.Hronského.

V silnej konkurencii recitátorov zaujala odbornú porotu naša žiačka 6.a triedy Daniela Dančová.  Povesťou Viktorine zvony 

si vyrozprávala vzácne 2.miesto. Blahoželáme!

     Osviežením súťaže bola aj prítomnosť známych osobností spoločenského a politického života v zastúpení hercov Idy Rapaičovej, Juraja Sarvaša, šéfredaktorky časopisu Slniečko Ľubice Kepštovej, spisovateľov pre deti a mládež, operných spevákov či pracovníkov Matice slovenskej.  Milým prekvapením bola i účasť pána Ivana Gašparoviča – exprezidenta SR, s ktorým si Danielka podala ruku.
     Podľa konštatovania odbornej poroty boli interpretácie povestí mimoriadne kvalitné.

     Kvalitu súťaže podporila aj skutočnosť, že všetci účastníci si odnášali domov hodnotné knihy, diplomy a upomienkové predmety.

     Do ďalšej „recitátorskej vášne“ prajeme Danielke veľa síl a úspechov!

- ana-

 

Share