Domov ERASMUS+ Nadnárodné projektové stretnutie

Nadnárodné projektové stretnutie

Nadnárodné projektové stretnutie

V treťom roku účasti na projektu prebehlo druhé nadnárodné projektové stretnutie v Bystřici nad Pernštejnem v dňoch od 11. júna do 13. júna 2018, ktoré bolo zamerané na koordináciu dokončenia spoločných produktov,

 monitoring plánu práce troch rokov a koordinácie postupu pre získanie informácii do záverečnej správy. Bol vytvorený harmonogram dokončenia a odsúhlasenie konečné podoby týchto publikácii :Kniha športu, Kronika partnerstva, metodiky k jednotlivým projektovým dňom – Zdravý životný štýl, Životné prostredie a zdravie, Olympijské a paralympijské hry, Hry bez hraníc. Súčasťou akcie bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a predávanie cien v rámci výtvarnej súťaže na tému Zdravý životný štýl.

Share

Posledná úprava (Pondelok, 17 September 2018 19:22)