Domov Podujatia JUŽANKA DRUHÁ NA SLOVENSKU

JUŽANKA DRUHÁ NA SLOVENSKU

Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 

Výtvarná súťaž

Oheň je dobrý sluha, ale zlý a nebezpečný pán – to vedia veľmi dobre i deti. V školách sa problematike požiarnej ochrany (a celkovo bezpečnosti a ochrane zdravia) venuje nemalá pozornosť, čo dokazuje spätná väzba žiakov v podobe výtvarných či literárnych aktivít smerovaných k uvedeným témam v rámci rôznych súťaží. 

Jedna z nich opäť priniesla celoslovenský úspech žiačke III. A zo ZŠ Juh vo Vranove n. T. Dianke Dančovej, ktorá tak zaujímavo, originálne a kvalitne zobrazila námet Požiar v domácnosti, že si „vymaľovala“ 2. miesto na Slovensku a mohla sa s rodičmi zúčastniť 3. októbra t. r. slávnostného vyhodnotenia v bratislavskom Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Okrem ocenenia spojeného s pekným programom alebo spoločného fotografovania sa zúčastnila tiež na prehliadke hlavného mesta, navštívila Bratislavský hrad i útvar HaZZ. Dianke samozrejme blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme jej ďalšie (nielen) výtvarné úspechy.

- Mgr. Zuzana Demčáková-

Share