Domov Podujatia SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV

SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

WORLD HELLO DAY

Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY  sa oslavuje od roku 1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celom svete.

Autormi tejto myšlienky boli bratia McCormakoví, ktorí počas arabsko - izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny sveta. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by mal každý z nás pozdraviť aspoň desať ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať.

Od r. 1973 sa tento deň pripomína v približne 180 krajinách sveta. Ku podpore Svetového dňa pozdravov sa doteraz pripojilo aj 31 nositeľov Nobelovej ceny, ktorí vyzdvihli fakt, že WORLD HELLO DAY je jednôt z hodnôt na podporu mieru a nástrojom na zachovanie mieru.

Na našej skole sme si tento deň pripomenuli hlasovým vysielaním a následne si niektorí žiaci 2. stupňa preverili a doplnili vedomosti cudzích jazykov vo forme kvízov, tajničiek, doplňovačiek a spoločne vytvorili  plagát s vlajkami a pozdravmi v rôznych jazykoch.

Pre zaujímavosť uvádzame pozdrav „dobrý deň“ v niektorých jazykoch :

Guten Tag – nemecky

Good morning– anglicky

Bonjour – francúzsky

Buenos días – španielsky

Buon giorno – taliansky

добрый день (Dóbryj deň) – rusky

Šalom – hebrejsky

Salve - latinsky

Dzień dobry – poľsky

Dobr´ dan – chorvátsky

好日子(Ni hao) – čínsky 

 

-Mgr. A. Sotáková-

Share