Domov Podujatia LENKA V ŠKOLE NAJLEPŠIA

LENKA V ŠKOLE NAJLEPŠIA

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

Šaliansky Maťko

 je už tradične kvalitnou previerkou prednesu slovenských povestí pre deti od druhého po siedmy ročník základnej školy. Južanskí žiaci majú v tejto súťaži výborné renomé dokonca v celoslovenskom meradle. Poďakovanie za to samozrejme patrí aj aktívnym a tvorivým pedagógom, ktorí hľadajú a pripravujú talenty a pestujú tak v deťoch úctu k národným tradíciám.

A keďže v každej oblasti treba začať odmalička, i tu sa podujala Mgr. Zuzana Demčáková na organizáciu školského kola pre najmladšiu vekovú kategóriu žiakov druhého a tretieho ročníka. Uskutočnilo sa v priestoroch školskej knižnice v pondelok 21. januára a výkony deviatich súťažiacich z tried II. A, III. A a III. C si pozorne vypočula porota v zložení Mgr. Božena Vancáková, Mgr. Anna Kovaľová a PaedDr. Jana Radová. Pochvalu si zaslúžili všetci prednášajúci, veď povesť je žáner pre také malé deti relatívne náročný a rozsiahly. Vďaka nim sa však mohli zúčastnení preniesť do rôznych kútov Slovenska a precítiť atmosféru dávnych čias. V každom prípade školské kolo dokázalo, že talentov i v tejto oblasti má ZŠ Juh dostatok.

Víťazstvo a nomináciu do okresného kola získala Lenka Pšeničňaková z III. A pred svojimi spolužiakmi – druhou Adelou Baranovou tretím Alexom Maximom Manduľákom. Za kvalitný prednes dostali čestné uznanie od poroty Patrícia Jacková z II. A Diana Dančová z III. A.

 

-ana-

Share