Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva - dodávka elektrickej energie 25-2-2019

Výzva - dodávka elektrickej energie 25-2-2019

V Ý Z V A

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom Dodávka elektrickej energie pre Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou 

V Ý Z V A  ........................ 

Príloha č.1 .......................   .......Návrh zmluvy

Príloha č.2 ......................    ...... Formulár ponuky

Príloha č.3.......................    ...... Návrh ceny

Príloha č.4 -------------------   ....... Zoznam odberných miest

Share

Posledná úprava (Utorok, 12 Marec 2019 08:29)