Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva - Rekonštrukcia telocvične 5.11.2018

Výzva - Rekonštrukcia telocvične 5.11.2018

Výzva -  zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Rekonštrukcia telocvične z 5.11.2018......

Share

Posledná úprava (Pondelok, 01 Apríl 2019 19:37)