Domov Podujatia Na štarte k mužnosti...

Na štarte k mužnosti...

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Dospievanie

Ani tohto roku nemohli na našej škole chýbať prednášky v rámci edukačného programu o dospievaní pre žiakov 7.ročníka. V pondelok 11. 3. 2019 k nám zavítala Ing. Zuzana Šutá, lektorka akreditovanej organizácie MP Education, s.r.o., aby našim siedmakom podala poučné informácie.

Dievčatá sa dozvedeli veľa o problematike dospievania so zameraním na fyzické a psychické zmeny, ktorými prechádzajú alebo budú prechádzať. Pomohla dievčatám nahliadnuť do tajov dospievania, správnej intímnej hygieny a prevencii gynekologických ochorení. Pri rozhovore s lektorkou zistili, že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, ale je to úžasná cesta.

Chlapci siedmeho ročníka sa zúčastnili prednášky Na štarte mužnosti, zoznámili sa s fyzickými a psychickými zmenami, ktoré ich čakajú. Lektorka ich oboznámila aj so zásadami správnej hygieny a výživy v období dospievania.

Prednášky boli veľmi poučné a sú súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Lektorke patrí veľká vďaka a tešíme sa na budúci rok.

 - Mgr. A. Sotáková-

Share