Domov Podujatia Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Okresné kolo

Slnečný prvý jarný deň – 20. marec 2019 bol znásobený dvojakým šťastím. Bol to Medzinárodný deň šťastia , ktorý priniesol šťastie aj našim súťažiacim recitátorom na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v HZOS vo Vranove n. T.

 

               A že bola dvojka symbolická pre žiakov našej školy, dokazuje aj konečné poradie:
                              1.kategória – poézia:
                                            Zuzana Zolotová (4.A) – Čestné uznanie za kultivovaný prednes
                              1.kategória – próza:
                                            Barbora Hricová (4.B) - Čestné uznanie za kultivovaný prednes
                              2.kategória – poézia:
                                            Kristián Mihalenko (6.C) – 2.miesto
                              3.kategória – poézia:
                                            Zuzana Konkoľová (8.B) – 2.miesto
                              2.kategória – próza:
                                            Daniela Dančová (7.A) – 2.miesto

Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!                                                                                                                                

   Mgr. Anna Šustová 

Share