Domov Učitelia -aktivity RUŽA

RUŽA

Volejbalový turnaj

K MDD rodičia našej školy usporiadali volejbalový turnaj RUŽA - R - rodičia U- učitelia Ž- žiaci A - abiturienti. Už tradične na sviatok deti MDD, rodičovská rada organizuje volejbalový turnaj medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi

.A nebolo tomu inak ani v tomto šk.roku. Dňa 31.mája 2019 usporiadali volejbalový turnaj na športovom ihrisku. Zúčastnilo sa 6 družstiev, ktoré medzi sebou súperili. Rozdelení boli do dvoch skupín. Po urputných bojoch na 1.mieste skončili absolventi školy I.- bývalí žiaci školy, 2.miesto si vybojovali žiačky a na 3.mieste skončili absolventi školy II.

Predseda rady školy všetkým srdečne poblahoželal . Víťazné družstva získali pohár. Strávili sme spoločne príjemné popoludnie plné pohybu i zábavy. Všetkých nás hrial pocit, že sme si v dnešnej uponáhľanej dobe našli na seba čas a pohybom sme podporili svoje zdravie,

-jb -

Share