Domov Podujatia MDD očami žiakov 8.A

MDD očami žiakov 8.A

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

MDD

Medzinárodný deň detí je sviatkom všetkých detí bez rozdielu .Preto sa dňa 31.5.2019 žiaci 8.A triedy vybrali navštíviť svojich spoluoslávencov zo Spojenej školy na ulici Budovateľská vo Vranove nad Topľou  . Celým areálom nás previedla pani zástupkyňa Mgr. Anna Novotná 

.Vďaka nej sme mohli vidieť obidve budovy ich školy , v ktorých sa nachádzajú: triedy, rôzne učebne, telocvičňa ,jedáleň ,rehabilitačná miestnosť a iné. Najzaujímavejšou miestnosťou pre našich žiakov bol Snoezelen ,kde sa nachádza vodná posteľ, ktorá slúži na oddych hlavne pre telesne postihnuté deti. Keďže  tieto deti nemôžu sedieť 5-6 hodín denne na stoličke ,preto sú v každej triede rôzne kreslá ,matrace a tuli  vaky , na ktorých si môžu počas vyučovania oddýchnuť . Ďalšou nezvyčajnou učebňou bola ,,Cvičná kuchynka “, v ktorej sa žiaci učia ,ako to vyzerá v bežnej domácnosti. V areáli školy bol pripravený pre žiakov program ako napríklad: ukážky áut  ,ktoré jazdia Saharou  , šou psovodov a policajtov ,diskotéka a rôzne stanovištia so súťažami . Sme veľmi radi ,že sme MDD mohli osláviť práve takto a zároveň sme  si uvedomili, že zdravie je to najcennejšie ,čo človek má !V neposlednom rade patrí veľký obdiv celému pedagogickému zboru za to , ako to bravúrne zvládajú ,pretože vieme ,že to nie je vždy ľahké .Ďakujeme za nádherný deň prežitý v skvelej spoločnosti a dúfam , že sa ešte niekedy stretneme. 

Daniela Valčová ,VIII.A

 


Share